23 Mart 2008 Pazar

non-climactic orgasmic field of a Thousand Plateaus

Ara kafa karışıklığı

Pekala, sadece hayal ürünü olabilecek bir ideoloji - altında..

- ideoloji
bir hayal ürünü

hep birlikte inanabileceğin.. -

herkes inandığı için, gerçek olabilecek kadar var olmayabilen...


Senden daha büyük bir varlığın – sistemin - (entity) olduğuna kolayca inanabilirsin.

Kendini ona adamak ona verebileceğin en büyük şeydi-r.

Senden hep daha fazlasını isteyen, ona verdiğin ile asla yetinmeyen

Sadece ürettiğin değil, olduğun şeyi de ona vermeni isteyen bir sistem

Eşitlik kavramı, almanın ilüzyonu altında sadece vermek üzere kurulmuş olan..

Ama kapalı her sistem çöker.

ve sistemler, yaratı anlarında kapanmak üzere oluşmayabilirler.

ancak kapanmayan bir sistem "anlamsız" gelebilir.

kapanmaya meyleden her açı kendi içinde risk taşır.

zaman ve mekan değiştiğinde risk tecrübeye dönüşebilir.

İnsanların kendilerini inandırdıkları,

onlara inanmaları için satılan her düşüncenin altında

bir bedel var

Ortak bir bedel

Ortak bir oylama gibi

Herkesin üzerinde hak iddia etmeye cesaret edebilir mi?

Anti-ideolojist her türlü felsefi fikre katılabilirim

Ancak bu fikirlerin uygulanma noktalarında, filozofların bir sistem-sizlik üzerine olmaktan ziyade, günün sistemine yönelik çözümler getirmeleri onları tekrar ideolojinin parçası yapıyor.

Felsefik fikirleri, birer kültür öğesi gibi zaman ve mekanına göre değerlendirebiliyor olmak beni rahatsız ediyor.

Retrospektif olmak; bir tarihe, bir yaşanmışlığa, bir süreye bakmak belli davranışları-outcome’ları açıklayabilir.

Zamanın felsefesi de buna katılabilir.

Ancak bu, genel anlamda "süreç" asla bitmeyeceği için,

platolar arası geçiş ve devamlılık olduğu sürece asla bir son – bir varış noktası olamayacağı için

Önemli olanın sadece gitmek olduğu noktada,

Olmak değil oluşmak olduğunda...

Felsefenin zamanı olmamalıdır.

Felsefenin mekanı olmamalıdır..

Felsefenin kategorileri değil seçimleri olmalıdır.

Özgürlük sadece özgürlük ile sağlanabilir.

ve özgürlük zaman ve mekandan bağımsız olabilmelidir.

konjüktürü yıkmalı, ona tabi olmamalıdır.

Sosyal sınıfın ve cinsiyetin savunduğu fikirlerin ayrışması - ile başlayarak ürettikleri her kurumda fikir ayrışması olması doğal olur.

Fikirler ayrışmak zorunda mıdır?

Fikirler ne sebeple ayrışır?

Ayrıştıklarında illa farklı yönlere mi gitmek zorundadırlar?

Her şeyin kesişimi illa bir mi olmak zorundadır?

sıfatlar olmadan anlam yine de zengin olabilir mi?

pekala, olabilir...

ve ara kafa karışıklığı,

ara'nın içinde var olup

her türlü olasılığı,

birini birinin öncesine koymanın gerekmediği

ve merkezsizliği kabullenebildiği noktada

zamanı ve mekanı belirleyici değil

bir akış olarak görebilirse...


kürek değil, suyun kendisi olabilir...

Hiç yorum yok: